Matematická olympiáda

Stejně letos, jako i v jiných letech, si zadání základního kola vzalo velké množství dětí. Vypracované příklady odevzdal pouze zlomek z tohoto počtu. Ten, kdo příklady vypracoval, se stal i postupujícím do obvodního kola.

Byli to Ester Gangnusová ze čtvrtého ročníku, Tereza Berdychová, Julie Javůrková a Benedikt Kuparowitz z pátých ročníků. Zástupci druhého stupně byli pouze ze šestých tříd a to Barbora Tylingerová, Patricie Bejčková, Valeriya Gvozdev, Thi Ha My Kracíková a Ladislav Schmid.

V obvodním kole se nejlépe umístily a ocenění Úspěšný řešitel získaly Patricie Bejčková (5. – 7. místo) a Barbora Tylingerová (8. místo).

Ve velké konkurenci páťáků se neztratili Benedikt Kuparowitz (12. místo) a Tereza Berdychová (17. místo), kteří také získali ocenění Úspěšný řešitel.

Všem děkujeme za účast a reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme!