Zahájení provozu MŠ a PT od 25. 5. 2020

Od 25. května 2020 bude zahájen provoz našich mateřských škol a přípravných tříd.

 • při nástupu do mateřské školy i do přípravné třídy musí zákonný zástupce dítěte odevzdat vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení a seznámení (ke stažení zde: Čestné prohlášení) – bez vyplněného prohlášení nebude dítě vpuštěno do třídy.
 • do 18. května 2020 zákonný zástupce přihlásí dítě k účasti na předškolním vzdělávání zasláním mailu příslušným vedoucím učitelkám MŠ
  • MŠ a PT Záhorského: ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
  • MŠ Peškova: jana.susova@fzsbarr.cz
 • stravování dětí bude zajištěno
 • každý žák přípravné třídy bude mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušek (netýká se dětí z MŠ)
 • provozní doba mateřské školy je od 06:30 do 17:00 hodin
 • provozní doba přípravných tříd je od 07:45 do 17:00 hodin
 • organizace činnosti MŠ bude uskutečňována stejných způsobem jako před vyhlášením nouzového stavu (v odděleních MŠ)
 • ve škole budou dodržována hygienická opatření dle dokumentů MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
 • pro omlouvání žaků platí školní řád MŠ a PT