Vzdělávání od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 je podle manuálu Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Účast žáků ve škole bude s ohledem na personální a prostorové podmínky realizována formou třídních setkání a konzultačních hodin. Na tyto aktivity budou zvát žáky třídní učitelé a učitelé 2. stupně.

Důležité informace:

  • Při vstupu do školy musí žák odevzdat vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení níže) – bez vyplněného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.
  • Každý žák bude mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušek.
  • Každý žák musí mít přezůvky.
  • Pro omlouvání žáků platí školní řád.
  • Jednotlivé skupiny žáků si budou vyzvedávat učitelé před školou.
  • Ve škole budou dodržována hygienická opatření dle dokumentu MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
  • Stravování nebude zajišťováno
Ke stažení:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf)