Vzdělávání od 25. 5. 2020

Od 25. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně formou školních skupin. Účast je dobrovolná a zákonní zástupci žáků byli povinni vyjádřit zájem o docházku do školy do 15. 5. 2020.

Další informace jsou ve třech přílohách (ke stažení):