Vzdělávání od 11. 5. 2020

Od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy podle dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (viz odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Ke stažení

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020:

  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.