Informace o průběhu voleb do Školské rady FZŠ a MŠ Barrandov II

Výsledky voleb pedagogických pracovníků
Ve dnech 28. – 30. 4. 2015 proběhly na naší škole volby do Školské rady FZŠ a MŠ Barrandov II z řad pedagogických pracovníků. Ze 4 kandidátů byly zvoleny Mgr. Jana Motyčková a Mgr. Lenka Prixová. Podrobnosti: získané hlasy kandidátek: R. Klučiarová 21 hlasů, H. Koníčková 29 hlasů, J. Motyčková 32 hlasů, L. Prixová 40 hlasů. Celkový počet platných hlasů 63. Volební účast 78,75 procent.
Všem kandidátům děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Novým členům ŠR gratulujeme!
M. Hladíková a P. Staněk, členové ŠR

Výsledky voleb zákonných zástupců žáků
Dne 15. 4. 2015 proběhly na naší škole volby do Školské rady FZŠ a MŠ Barrandov II z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Voleb se zúčastnili 4 kandidáti z řad rodičů. Do volební urny bylo vhozeno 303 platných volebních lístků.
Pořadí kandidátů: PhDr. Martin Chvál – 203 hlasů, Ing. arch. Barbora Tesková – 168 hlasů, Mgr. Lucie Matulová – 111 hlasů, Mgr. Renata Zachová – 79 hlasů.

Všem kandidátům děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Novým členům ŠR gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

M. Hladíková a P. Staněk