Projekt Edison

Ve škole probíhá od 24. do 28. února 2020 projekt EDISON (AISEC).
Čtyři zahraniční studenti seznamují děti se svou zemí, prezentují ji v anglickém jazyce, takže děti mají příležitost si vyzkoušet jak rozumějí, případně si procvičit kladení otázek v angličtině.
Nabízíme k nahlédnutí profily hostujících stážistů, zde.