Povídáte si doma jiným jazykem?

Milí rodiče našich žáků, pro které je čeština už druhým jazykem. Jak říkal slavný Čech Komenský – Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. To je pro vaše dítě velká výhoda. My všichni rozumíme, do jak obtížné situace se děti dostanou, když kromě obvyklých školních problémů musí bojovat především s tím, aby se naučily ve škole rozumět látce, ale často i novým spolužákům. Někdy to trvá pár měsíců, často mnohem déle.

Škola je připravena vašim dětem i vám v tomto nelehkém období všemožně pomáhat, a proto jsme jako každý rok zahájili pro všechny děti s odlišným mateřským jazykem doplňkové kurzy češtiny různé úrovně. Tyto kurzy připravujeme s ohledem na dosavadní znalost češtiny a na věk dětí. Kurzy jsou pro vás bezplatné – hradí je ministerstvo školství. Na prvním stupni máme čtyři skupiny, na druhém stupni tři skupiny. Děti vybíráme s pomocí učitelů češtiny a třídních učitelů, ale můžete se v případě zájmu ozvat i vy a napsat mail na moji adresu.

Tento rok chci upozornit na jeden závažný moment. Docela často se stává, že se děti za rok naučí docela dobře komunikovat, aklimatizují se v kolektivech, a tím mají pocit, že už česky umí a že chodit do kurzu je pro ně zbytečné. Dovoluji si zdůraznit, že to je dost velký omyl i některých maminek. Pro děti – školáky nestačí, aby zvládly základní slovní zásobu. Čeština je pro ně i studijní předmět a musí zvládnout i gramatiku, širokou slovní zásobu, literaturu aj. Zvláště, pokud jsou nadané a budou chtít ve studiu pokračovat a to předpokládá absolvovat přijímací zkoušky v rovné konkurenci s českými dětmi.

Proto apeluji na maminky a tatínky, naléhejte trošku na své děti, aby na kurzy češtiny jako druhého jazyka opravdu chodily. Je to pro ně šance. Pro starší děti organizujeme dokonce i kroužek pro pokročilé. A prosím, pokud dítě začne chodit, dbejte na pravidelnost jeho docházky, stejně jako na celou docházku do školy.

S přáním hodně sil v boji s češtinou

Jana Miedzgová

Koordinátorka péče o děti s odlišným mateřským jazykem