Výstava PT

Naše škola v budově Záhorského se pyšní titulem ,, Ekoškola“ a její prioritou je ochrana životního prostředí. Hlavním pilířem výuky je příroda, její poznávání a ochrana. Jednou z akcí, které podporují vztah dětí k přírodě, je podzimní výstava skřítka Ekoškolíka, který je naším maskotem. Tvoříme výrobky z přírodnin a do tvůrčí činnosti zapojujeme i Vás rodiče. Zde jsou fotky výrobků a naše velké poděkování za úspěšnou spolupráci.