Mikulášská nadílka PT

Přípravné třídy navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti byly natěšené, někdo se malinko bál, všichni netrpělivě vyčkávali onu návštěvu. Když se konečně otevřely dveře a trojice vystoupila, děti ani nešpitly a s údivem si všechny tři prohlížely. „Podívejte, ten čert je úplně černý…., to bude opravdický, pravý čert…!“ dohadovaly se děti.  Zazpívaly připravenou písničku a na závěr jim anděl rozdal balíčky.