Výstava podzimníčků Motýlci

V úterý jsme se byli podívat na výstavě podzimníčků. Po prohlídce jsme si ještě pohráli v netradičních domečcích.