Rozvoj a podpora orientace Včelky

Cvičení s provázkem a houbičkou, trénování a upevňování prostorové orientace a orientace na ploše (pojmy nad, na, před, pod, uprostřed, vedle, vpravo, vlevo)