Podzimní výlety s Motýlky

Počasí nám moc nepřálo, často pršelo. Občas vysvitlo sluníčko, tak jsme se vydali do přírody. Povedlo se nám navštívit ZOO koutek v Chuchli a po té Lesopark. Děti si prohlédly zvířátka a díky herním prvkům se dověděly něco nového.
V lesoparku zase experimentovaly s kůrou a větvemi stromů, sbíraly přírodniny a hrály si s nimi. Do školky jsme přinesli spoustu přírodnin na hraní, k lisování i na výstavu. Výlety se podařily ke spokojenosti všech.