MTU Stavitelé mostů Motýlci

Další projektový den se týkal stavby mostů. Nejprve si děti vyzkoušely postavit most pomocí svých těl, pak následovala stavba vlastních mostů a pilířů. PO dokončení se každý mohl po mostě projít. Děti prožily další zajímavé dopoledne.