MTU Stavitelé města

První projektový den Malé technické univerzity měl název Stavitelé města. Děti stavěly z lega domy a plnily zadané úkoly. Stavěly silnice podle jednotlivých projektů, které následně spojily a vytvořily město. Tam umístily své domy, vybraly jejich pojmenování (nemocnice, divadlo atp.), následně zakreslily celé město do projektů. Hra děti bavila, každý měl možnost se ve hře realizovat. Těšíme se na další projektový den.