MTU Stavitel mostů

Děti byly do stavby zapálené a „práce“ jim šla pěkně od ruky. Podařilo se jim postavit kvalitní, stabilní most, po kterém se všechny děti prošly a na závěr zatěžovací zkouškou prošla i paní lektorka a paní učitelky.