MTU Malý architekt

V dalším díle cyklu Malé technické univerzity se děti na vlastní kůži seznámily s profesí architekta, projektanta, stavbyvedoucího, zedníka a malíře. Během činnosti objevovaly pojmenování částí domu, druhů střech, z čeho se dům staví. Vyzkoušely si, jak funguje vázání cihel a jeho důležitost. Pokoušely se vyčíst informace z technického výkresu. Setkaly se s pojmem půdorys a zkusily si jeho stavbu. Rozšiřovaly si slovní zásobu pro vybavení místností bytu nebo domu.