Mikulášská nadílka

Celý první adventní týden jsme netrpělivě očekávali příchod Mikuláše. Copak o to, kdyby měl přijít jen on, to by byla legrace, ale děti dobře věděly, že s Mikulášem chodívá také čert a z toho měly docela obavu. Co se nestalo, v adventním kalendáři jsme měli výzvu ke zkoušce odvahy, a tak jsme se ji vydali vyzkoušet do našeho sklepa. Jaké bylo však naše překvapení, když děti dole pod schody našly spící čertovské miminko! Mělo u sebe vzkaz od čertice Filištíny, která žádala děti o pomoc s hlídáním, neb musela ještě mnoho domů, bytů, škol a školek obejít a zjistit, kde se zlobí. U nás se jí docela líbilo, a tak nám Bertíka nechala do pátku v péči. Děti se o čertíka moc hezky staraly, vařily mu pekelný guláš, zpívaly mu písničky a chovaly ho, když mu bylo smutno. Takže když si v pátek přišel pro svého synáčka pan čert, bály se už jen někteří. Naštěstí měl sebou Mikuláš nejen čerta, ale také krásného a hodného anděla, který dával pozor, aby čert děti moc neděsil. Všichni společeně zazpívali připravenou písničku, promluvili si s Mikulášem o svých malých lumpárničkách, slíbili polepšení a na závěr jim anděl rozdal balíčky.