Přípravné třídy

Leden

2. 1. 2019   Vánoční prázdniny
3. a 4. 1.   Ředitelské volno
20.1.              9:00 – 12:00 Přednáška pro rodiče Dr. Lidmily Pekařové: Výchova dětí do 7 let, odpovědnost, rituály a poslušnost, citová výchova a samostatnost
  dopoledne Výstava Pravěk

Únor

1. 2.   Pololetní prázdniny
5. 2.   Mobilní planetárium
11. – 15. 2.   Jarní prázdniny
19. 2. dopoledne Masopustní karneval
26. 2. 8:00 Malá technická univerzita

Březen

6. 3. 17:00 Setkání s rodiči budoucích školáků
7. 3.   Dentální hygiena
8. 3. 10:00 Plavání 
15. 3 . 10:00 Plavání
19. 3. 9:30 Pohádka z písniček
21. 3.   Den otevřených dveří ZŠ
22. 3. 10:00 Plavání
29. 3. 10:00 Plavání
29. 3.   Andersenova noc