Přípravné třídy

Červen

1. 6. dopoledne Den dětí
7. 6. 8:30 – 9:15 Plavání
14. 6. 8:30 – 9:15 Plavání
15. 6. 16:00 Rozloučení s předškoláky