První návštěva tělocvičny

Seznámili jsme se s prostředím tělocvičny, s nářadím a vybavením. Ve družstvech jsme rozvíjeli pohybové dovednosti: přeskok snožmo přes lavičku, běh, skok po jedné noze, výskoky a chůzi po vyvýšené překážce. Na závěr jsme si zahráli honěnou se záchranou. Děti byly nadšené a vše zvládly na jedničku.