Informace pro rodiče předškoláků

  • Beseda pro rodiče předškoláků s vedením školy se, vzhledem k epidemiologické situaci, nekoná.
  • Den otevřených dveří pro přípravné a 1. třídy by měl být 24. 3. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (opět závisí na celkové situaci).
  • Zápis do přípravných a 1. tříd je naplánován na 6. 4. a 7. 4., náhradní termín je 21. 4. 2021. Informace, zda se bude konat osobně nebo elektronickou formou, bude včas uveřejněna.
  • Zájemci o odklad školní docházky kontaktují Pedagogickou – psychologickou poradnu, školní psycholožku Mgr. Lebedovou: 251 113 536, 251 611 803, 251 613 572. Zde proběhne individuální depistáž školní zralosti. Pokud psycholog doporučí OŠD, je třeba ještě zařídit doporučení od lékaře. Obě doporučení se pak odevzdávají u zápisu.
  • Zájemci o přípravnou třídu (děti s OŠD nebo děti předškolního věku) se dostaví k zápisu s doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny nebo ze Speciálně pedagogického centra (pozn. děti, které dosáhnou věku 6 ti let během 1. pololetí příštího školního roku nemusí mít doporučení lékaře).

Případné bližší informace získáte u vedoucí učitelky Mgr. Růženy Kufrové – speciální pedagog, logoped, etoped, tel: 721 136 974, ruzena.kufrova@fzsbarr.cz.