Hejného metoda – hra s dřívky.

Děti si nejprve postavily svou kytičku na louce. Po té si vybraly plán květiny, který se jim líbil, a sestavily si květinu na plán. Dále si sestavily novou květinu z velkých dřívek podle plánu na koberci. Zopakovali jsme si barvy, počet, názvy geometrických tvarů. Louka byla tak krásná a rozmanitá, že si všechny děti zasloužily sladkou odměnu.