Sté výročí republiky

Obě přípravné třídy v rámci týdenního tématu „Má vlast“ oslavily stoleté výročí naší republiky jednodenní simulací vyučování té doby. Kromě dobových kostýmu učitelek a žáků byly součástí dne tyto aktivity. Psaní perem a inkoustem, klečení na hrachu, zdravení se úklonou, oddělené sezení dívek a chlapců s rukama za zády, „používání rákosky, tahání za ucho“, kontrolování čistých rukou a uší, používání opasků k nošení knih, používání oslovské lavice, psaní křídou na malé dřevěné tabulky atd. Děti si den nádherně užily a pochvalovaly si ho i paní učitelky, protože děti byly celé dopoledne úžasně hodné. Nenechte se zmýlit vážnými výrazy bez úsměvů, to jsme se při focení všichni vžili do vážnosti prvorepublikového vyučování. Po focení jsme se však vždycky hodně nasmáli.