Rubrika: Akce

Dravci v naší školce

Dnes nás v naší školce navštívili dravci a dva průvodci, kteří vedli celý program a představili nám svých pár dravců. Měli s sebou káňata, jestřáby, sovy a orla. Někdo měl to štěstí, že mu mohl dravec přiletět až na ruku. …

Medvídkové a houbový týden

Ve třídě Medvídků jsme poprvé pracovaly s temperovou barvou s použitím molitanových tamponů a vytvořily jsme houby. Prohlížíme si fotografie hub a hledáme houby v knížkách. Třídíme houby na jedlé a nejedlé. Zahrály jsme si pohybovou hru „houbičky“.

První dny ve třídě Veverek

Děti ze třídy Veverek jsou už od samého začátku školního roku pilné jako včelky. Vždyť už znají všechny nové kamarády, seznamují se s Hejného metodou, vyrazily na první vycházku po okolí MŠ, poctivě pracují při předškolní přípravě, řádí na školní …

Cirkus Cecilka

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 navštívil naši mateřskou školku dětmi oblíbený Cirkus Cecilka. Děti mohly vidět, co všechno se mohou pejskové a kočičky naučit, jak umí poslouchat, ale občas i neposlouchat. Tleskaly také všem artistickým kouskům a žonglování Cecilky, která …

Digitální technika v MŠ

Děti se formou hry rozvíjí ve všech jazykových dovednostech. Sluchové a jazykové vnímání, sluchová analýza- syntéza, orientace v prostoru a rovině…  

Výuka cizinců v MŠ

 V naší MŠ probíhá  výuka českého jazyka pro cizince.Pro výuku byla zřízena malá učebna, která je doplněna novými didaktickými pomůckami v rámci podpory MŠMT. Využívána je metoda KIKUS, děti provází panenka MIMI a panáček MOMO. Hravou formou se děti seznamují …

Grafomotorický kroužek

V kroužku grafomotoriky děti procvičují psaní různými způsoby. Hravou formou rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku uvolňováním velkých i malých kloubů, malujeme na velké i malé plochy, stříháme, lepíme, modelujeme, píšeme na pracovní listy s pomocnými linkami a v neposlední řadě …

Matematika – metoda podle prof.Hejného

Naše mateřská škola byla zapojena do pilotáže nové metodiky pro předškolní vzdělávání prostřednictvím Hejného metody která vyšla v květnu 2020. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku …