Máme tu masopust

V tomto týdnu jsme s dětmi povídali o masopustu a masopustním průvodu, který je spojován se zábavou, tancem, jídlem, pitím a hudbou. V pondělí jsme si vysvětli, co slovo masopust znamená, kolik dní trvá a jak probíhá. Společně jsme se podívali na pohádku Chaloupka na vršku “ Jak to bylo o masopustu“, po té povídali o jednotlivých maskách a tradicích a zvycích. Děti se naučily písničku „Masopust, masopust“, kterou jsme si společně zazpívali na maškarním průvodě naší mateřskou školkou.

Masopust, masopust,

koblížky a masa kus.

Masopust, masopust,

až to sníme,

bude pust.