Pracovní sešity KuliFerda

V letošním roce budeme ve třídě Veverek a Berušek pracovat se sešity pro předškolní vzdělávání, které jsou určeny pro celoroční práci a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti.
Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi. Náročnost úkolů v jednotlivých číslech je upravena tak, aby bylo dítě na konci školního roku kvalitně připraveno na vstup do školy.
Naše čtyři sešity jsou zaměřeny na roční období a obohaceny o svátky, tradice a znalosti vhodné pro předškoláka. V pracovních sešitech se procvičují všechny klíčové oblasti školní připravenosti (např. zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, orientace v čase a prostoru…). Pátý pracovní sešit s názvem Grafomotorika na celý školní rok se zaměřuje na procvičování jemné grafomotoriky.

 

Na děti ze třídy Ježků a Medvídků čeká krásný pracovní sešit KuliFerdík a Filipka, který je také určen pro celoroční práci. Vychází ze situací a námětů, které jsou dětem blízké, pomáhá jim orientovat se ve světě kolem nich. Ilustrace i navazující aktivity podněcují děti k chuti dozvídat se nové věci, přemýšlet a povídat si o nich i řešit různorodé úkoly, které jsou zde zadány.