Školné po školní rok 2022/2023

Od 1. 9. 2022 dojde k navýšení školného na 750,- Kč.