Zápis do prvních a přípravných tříd

Vážení rodiče,

zápis na naší škole proběhne ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2021 vždy od 14:00 do 18:00.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

Děti narozené od 1.9.2016 do 31.12.2016 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením PPP.

Jak budete postupovat?

  • Žádost o přijetí do 1. třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ, vytisknete a podepíšete. V aplikaci si můžete též rezervovat termín zápisu! Žádost spolu s se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu.

  • Žádost o odklad školní docházky

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O ODKLAD, vytisknete, podepíšete a spolu s se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte vezmete s sebou k zápisu. K této žádosti je nutné přidat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Žádost o přijetí do přípravné třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu   si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, vytisknete, podepíšete a spolu s se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu.

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roku před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj. Přednost ale mají děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ S VÁMI A VAŠIMI DĚTMI!

Pokud byste se zápisu nemohli osobně zúčastnit, máte možnost doručit požadované dokumenty od 20. 4. do 21. 4. 2022 následujícími způsoby:

  • do schránky recepce školy
  • do datové schránky školy: ik4nrv6
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: miroslava.illova@fzsbarr.cz
  • poštou

dotazy k zápisu do 1. třídy se obracejte na Mgr. Miroslavu Illovou (miroslava.illova@fzsbarr.cz, tel. 724 328 341).

S dotazy k odkladům a zápisu do přípravné třídy na Mgr. Růženu Kufrovou (ruzena.kufrova@fzsbarr.cz, tel. 721 136 974).