Veverky v knihovně

Dne 3.3.2022 třída Veverek navštívila knihovnu. Paní knihovnice děti přivítala krásnou divadelní pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, při které se všem úplně tajil dech.

Děti se dozvěděly, jaké druhy knih v knihovně mohou najít, podle čeho se taková knížka v regálech hledá a jaká jsou pravidla půjčování. V závěru návštěvy si děti půjčení knih vyzkoušely a nadšeně prohlížely a listovaly velkou hromadou knih.