Ponožkový den – světový den Downova syndromu

PŘIDEJTE SE K NÁM 🙂

Podpoříme světový den Downova syndromu a na každou nožku dáme jinou ponožku.

 

Již podeváté se letos pod záštitou Organizace spojených národů připomíná 21. březen jako Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day / WDSD). Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozomu.

Proto se slaví právě 21. den 3. měsíce.

Světový den Downova syndromu je příležitostí pro několik milionů osob s Downovým syndromem, pro jejich rodiny, blízké a přátele po celém světě poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou přináší život s chromozomem navíc. Téma letošních oslav zastřešuje motto „My se rozhodujeme“ („We decide“). Cílem je poukázat na skutečnost, že všichni lidé s Downovým syndromem by se měli, stejně jako ostatní, s případnou adekvátní podporou plně účastnit rozhodování o záležitostech ovlivňujících jejich životy. Jejich smysluplná participace je základním principem lidských práv, podporovaným Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.