Veverky cvičí se Sokolem

Děti ze třídy Veverek dnes poprvé navštívily tělocvičnu v rámci programu Se sokolem do života – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Program obsahuje pohybové dovednosti, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Každou pohybovou oblast reprezentuje zvířátko. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.