Loučení s předškoláky

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhlo na školní zahradě loučení s předškoláky. Na úvod vystoupila každá třída s krátkým tanečním vystoupením a poté následoval program Vanda a Standa. Na závěr si předškoláci s paní učitelkami připravili krásnou písničku a obdrželi pamětní list a knížku. Na akci nám bohužel počasí nepřálo a proto děkujeme rodičům za rychlou pomoc s úklidem.

Všem dětem přejeme krásný vstup do první nebo přípravné třídy.