DEN ZEMĚ

Seznamovat děti s ekologií, již od malička, je důležité, proto každoročně oslavujeme v naší mateřské škole DEN ZEMĚ. Starší děti ze třídy Ježků a Berušek se vydaly na ekologickou procházku ke krmelci, který se nachází na samém okraji Prokopského údolí. Cestou si všímaly, jak čisto je v našem okolí a u krmelce měly za úkol „uklidit“ les od odpadků, které tam přichystaly paní učitelky. Cílem bylo, aby se děti seznámily s tříděním odpadů a uvědomily si, jak se máme správně chovat k naší přírodě. Na děti ze třídy Veverek a Medvídků v rámci Dne Země čekala „eko bojovka“ v prostorách celé školní zahrady. Podél značené trasy musely dojít postupně ke třem stanovištím: modrý, žlutý a zelený kontejner. Po cestě zahradou děti posbíraly a roztřídily předměty z papíru, plastu a skla. Na závěr si ještě každý vylosoval obrázek s určitým druhem odpadu, pojmenoval ho a vhodil do správného kontejneru. Všechny děti se tak hravou formou seznámily s možností třídění odpadu a také jeho dalším využitím.