Canisterapie v MŠ

V listopadu navštívili na mateřskou školu opět dva psí kamarádi Rexik a Albínka .

Canisterapie je pro děti velmi podnětná -rozvíjí  jemnou i hrubou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí sociální cítění….