Učitelé – 2. stupeň

Kontaktní osoba pro 2. stupeň ZŠ
Mgr. Bc. Daniela Sejpalová
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
251 113 527
724 328 270
daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
Vyučující 2. stupně
jméno telefon e-mail
Baudyš Pavel, Mgr. 251 113 534 pavel.baudys@fzsbarr.cz
Černá Eva, Ing. 251 113 545 eva.cerna@fzsbarr.cz
Černáková Andrea, Mgr. 251 113 517 andrea.cernakova@fzsbarr.cz
Hladíková Michaela, Mgr. 251 113 541 michaela.hladikova@fzsbarr.cz
Chýleová Magdalena, Mgr.   magdalena.chyleova@fzsbarr.cz
Jirsová Marta, Ing. 251 113 545 marta.jirsova@fzsbarr.cz
Kadlecová Věra, Mgr.   vera.kadlecova@fzsbarr.cz
Klanicová Markéta, Ing. 251 113 541  marketa.klanicova@fzsbarr.cz
Králová Jana, PaedDr. 251 113 541 jana.kralova@fzsbarr.cz
Kunst Roman 251 113 524 roman.kunst@fzsbarr.cz
Moravec Filip, Bc. 251 113 530 filip.moravec@fzsbarr.cz
Motyčková Jana, Mgr. 251 113 534 jana.motyckova@fzsbarr.cz
Nevyjel Jan, Mgr.   jan.nevyjel@fzsbarr.cz
Novotná Ivana, Mgr. 251 113 530 ivana.novotna@fzsbarr.cz
Semorád Jaroslav, Mgr.   jaroslav.semorad@fzsbarr.cz
Švárová Markéta, Bc. 251 113 545 marketa.svarova@fzsbarr.cz
Urbanec Tomáš, Mgr. 251 113 545 tomas.urbanec@fzsbarr.cz
Váchová Alena, Ing. 251 113 545 alena.vachova@fzsbarr.cz
Zaviačičová Petra, Mgr. 251 113 517 petra.zaviacicova@fzsbarr.cz
Žáčková Ivana, Ing. 725 075 918 ivana.zackova@fzsbarr.cz
Žáčková Klára, Mgr. 251 113 545 klara.zackova@fzsbarr.cz