Školní družina a školní klub

jméno třída telefon e-mail
Borůvková Pavla, Bc. 2. B + část 3. F 776 735 614 pavla.boruvkova@fzsbarr.cz
Jungmanová Dana 2. D + část 3. C 777 340 853 dana.jungmanova@fzsbarr.cz
Klučiarová Adéla 1. A + část 3. A 775 979 526 adela.kluciarova@fzsbarr.cz
Martišová Jana  Průběžná třída 602 818 825 jana.martisova@fzsbarr.cz
Opršalová Pavlína 1. E + část 3. D a 3. E 606 336 741 pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz
Pecharová Libuše Školní klub 1   libuse.pecharova@fzsbarr.cz
Pinkavová Andrea, Dis. 1. B. + část 3. B 739 161 622 andrea.pinkavova@fzsbarr.cz
Steinitzová Martina PT A + PT B   martina.steinitzova@fzsbarr.cz
Šišková Monika, Mgr. 1. D + část 3. D 777 573 680 monika.siskova@fzsbarr.cz
Šťastná Ivana Školní klub 2 723 177 343 ivana.stastna@fzsbarr.cz
Váchová Martina  2. E + 3. F 721 005 252 martina.vachova@fzsbarr.cz
Veselá Miroslava  2. A + část 3. B a 3. E 607 506 956 miroslava.vesela@fzsbarr.cz
Vosková Jitka  2. C + část 3. C 723 506 590 jitka.voskova@fzsbarr.cz
Wollnerová-Uhrová Kateřina 1. C + část    katerina.wollnerova-uhrova@fzsbarr.cz