MŠ a ZŠ Záhorského

Kontaktní osoba pro MŠ a ZŠ Záhorského
Mgr. Růžena Kufrová
vedoucí učitelka
721 136 974 ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
Ostatní kontakty
  • tel. MŠ Záhorského – sborovna: 251 810 515
  • sms omluvy: 777 711 356
ZŠ Záhorského
třída třídní učitel/ka telefon e-mail
PT A Marie Keřlíková 251 810 515 marie.kerlikova@fzsbarr.cz 
PT B Mgr. Růžena Kufrová 251 810 515
721 136 974
ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
MŠ Záhorského
učitelka telefon e-mail
Miluška Veverková 251 810 515 miluska.veverkova@fzsbarr.cz
Zuzana Rauchová, DiS. 251 810 515 zuzana.rauchova@fzsbarr.cz
Iva Hamouzová 251 810 515 iva.hamouzova@fzsbarr.cz
Tereza Vosáhlová 251 810 515 tereza.vosahlova@fzsbarr.cz
Bc. Tereza Kubíková 251 810 515 tereza.kubikova@fzsbarr.cz
Bc. Petra Dušková 251 810 515 petra.duskova@fzsbarr.cz
Asistentky pedagoga
třída asistentka telefon e-mail
Motýlci Šárka Jílková 251 810 515 sarka.jilkova@fzsbarr.cz
PT B Martina Steinitzová 251 810 515 martina.steinitzova@fzsbarr.cz