Jak efektivně pracovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče,

zveme Vás na besedu na téma „Jak efektivně pracovat s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami“ pod vedením školní psycholožky Mgr. Lebedové a speciální pedagožky Mgr. Sláčikové z PPP pro Prahu 5. Beseda bude spojená s workshopem. Uskuteční se dne 17. 10. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin v zasedací sborovně školy. Také navštívíme pracovnu školního speciálního pedagoga. Zde budete mít možnost prohlédnout si i vyzkoušet různé reedukační a výukové pomůcky, na které z velké části přispěla MČ Praha 5.

Výchovná poradkyně Mgr. Jana Vokounová

ZŘŠ pro inkluzi Mgr. Daniela Sejpalová