Informace pro podnájemce tělocvičen

Od 18. 5. 2020 budou otevřeny tělocvičny pro veřejnost (pouze s uzavřenou podnájemní smlouvou).
Podnájemci se řídí souborem hygienických opatření vydaných Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní sportovní agenturou.
Za organizaci a dodržování hygienických pravidel účastníky odpovídá podnájemce nebo jím pověřená osoba.