Hodnocení škol Prahy 5

Naše škola se aktivně zapojuje do hodnocení škol Prahy 5. Získané výstupy nám pomohou zjistit informace o aktuálním stavu, možnostech a příležitostech zkvalitňování práce naší školy. Prosím rodiče žáků o spolupráci. Jedná se o vyplnění dotazníků na adrese https://swot.praha5.cz/, v sekci rodiče a žáci. Rodiče žáků 1. – 5. tříd vyplňují dotazníky společně s dětmi.

Prosím všechny o rozumné zamyšlení, které zachytí naše přednosti i slabiny.
Dotazníky se vyplňují pouze elektronicky a jsou anonymní (odpovědi bude znát pouze vedení školy).

Možnost vyplnění dotazníků je od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019.

Mgr. Milan Holub – ředitel školy