Rozmístění tříd

Opršalová Pavlína 2. E + část 3. A
pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz   Recepce
Vosková Jitka 1. D + část 3. C jitka.voskova@fzsbarr.cz Přízemí – Sportovní
Wollnerová-Uhrová Kateřina 1. A + část 3. C  katerina.wollnerova-uhrova@fzsbarr.cz Přízemí – Atrium
Vondráková Sandra
2. D + část 3. E
sandra.vondrakova@fzsbarr.cz Přízemí – Atrium
Váchová Martina 1. E + část 3. E
martina.vachova@fzsbarr.cz 2. patro – Komín (315)
Martišová Jana
(vedoucí vychovatelka)
Průběžná třída jana.martisova@fzsbarr.cz 3. patro – Komín (413)
Jungmanová Dana 2. B + část 3. D
dana.jungmanova@fzsbarr.cz  4. patro – Komín (501)
Klučiarová Adéla 2. A + část 3. D
adela.kluciarova@fzsbarr.cz Vedle divadla
Bc. Pinkavová Andrea 1. C + část 3. B andrea.pinkavova@fzsbarr.cz 1. patro Pohádková tř. 1. C
Bc. Borůvková Pavla 1. B + část 3. B
pavla.boruvkova@fzsbarr.cz 1.patro Pohádková tř. 2. A
Veselá Miroslava 2. C + část 3. A
miroslava.vesela@fzsbarr.cz Nad divadlem