Kroužky

2018/2019

Mimoškolní kroužky družina nezajišťuje!

Kroužky ŠD

Název
kroužku
Cílová
skupina
Den Čas Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Jóga 1. třída úterý 16:00 – 17:00  Třída ŠD  Martina Váchová

Kroužek jógy je v rámci ŠD (neplacený), bude začínat v říjnu 2018. Kontakt na vedoucí kroužku: Martina Váchová martina.vachova@fzsbarr.cz

Kroužky naší školy – aktualizují se

Název
kroužku
Cílová
skupina
Den Čas Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Florbal 1.–5. třída
(ne PT)
úterý
čtvrtek
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
tělocvična FZŠ Mgr. Monika Šišková
Keramika PT–9. třída čtvrtek 13:45 – 15:15
15:15 – 16:45
keramická dílna
(chodba
k tělocvičnám)
Ing. Alena Váchová
Pegas
Pegásek I
Pegásek II
4. třída a výše,
PT + 1. třída,
2.–3. třída
úterý
úterý
úterý
17:30 – 19:00
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
divadélko školy Mgr. Jaroslav Semorád,
Mgr. Miroslava Illová
Počítačový 3.–5. třída úterý 14:00 – 15:30 počítačová
učebna PC2
Mgr. Daniela Sejpalová
Výtvarná skupina Galerie Barrandov 1.–9. třída pondělí 14:00 – 15:30 výtvarná třída (chodba k tělocvičnám) Daniela Loužecká
Sportovky mladší 1.–3. třída
(ne PT)
pondělí 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ
a venku dle počasí
Mgr. Monika Šišková
Sportovky starší 3.–5. třída středa 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ
a 1x měsíčně akce mimo školu
Mgr. Monika Šišková
Zábavná logika
a deskové hry
2. třída úterý 12:30– 13:30 třída 2. D Mgr. Romana Klučiarová
Zábavná logika
a deskové hry
3.–4. třída úterý 14:00 – 15:30 třída 2. D Mgr. Romana Klučiarová
Zábavná logika
a deskové hry
1. třída čtvrtek 12:30 – 13:15 Mgr. Alena Olahová
Začínáme
s gymnastikou
1.–2. třída čtvrtek 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ Adéla Klučiarová

2016/2017

Kroužky naší školy

Název
kroužku
Cílová
skupina
Den Čas Místo
konání
Vedoucí
kroužku
Florbal 1.–5. třída úterý
středa
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
tělocvična FZŠ Mgr. Monika Šišková
Keramika PT–9. třída čtvrtek 13:45 – 15:15
15:15 – 16:45
keramická dílna
(chodba
k tělocvičnám)
Ing. Alena Váchová
Pegas
Pegásek I
Pegásek II
4. třída a výše,
PT + 1. třída,
2.–3. třída
úterý
úterý
úterý
17:30 – 19:00
13:30 – 14:15
14:30 – 15:15
divadélko školy Mgr. Jaroslav Semorád,
Mgr. Miroslava Illová
Počítačový 3.–5. třída úterý 14:00 – 15:30 počítačová
učebna PC2
Mgr. Daniela Sejpalová
Výtvarná skupina Galerie Barrandov 1.–9. třída pondělí 14:00 – 15:30 výtvarná třída (chodba k tělocvičnám) Daniela Loužecká
Sportovky 1.–3. třída pondělí 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ
a venku dle počasí
Mgr. Monika Šišková
Sportovky 1.–3. třída pondělí 15:30 – 16:30 tělocvična FZŠ
a venku dle počasí
Adéla Klučiarová
Sportovně
zážitkový
3.–5. třída čtvrtek 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ
a venku dle počasí
Mgr. Monika Šišková
Zábavná logika
a deskové hry
1. třída pondělí 12:30 – 13:15 třída 1. D Mgr. Romana Klučiarová
Zábavná logika
a deskové hry
2. třída středa 13:15– 14:15 třída 1. D Mgr. Romana Klučiarová
Zábavná logika
a deskové hry
3. třída středa 14:15 – 15:15 třída 1. D Mgr. Romana Klučiarová
Zábavná logika
a deskové hry
1. třída čtvrtek 12:30 – 13:15   Mgr. Alena Olahová
Začínáme
s gymnastikou
1.–2. třída čtvrtek 16:00 – 17:00 tělocvična FZŠ Adéla Klučiarová