Vychovatelky ŠD

Jana Martišová
vedoucí vychovatelka
  jana.martisova@fzsbarr.cz
Vychovatelky školní družiny
jméno třída e-mail
Pinkavová Andrea, Bc.
1. C + část 3. B andrea.pinkavova@fzsbarr.cz
Borůvková Pavla, Bc.
1. B + část 3. B
pavla.boruvkova@fzsbarr.cz
Jungmanová Dana 2. B + část 3. D
dana.jungmanova@fzsbarr.cz
Klučiarová Adéla
2. A + část 3. D
adela.kluciarova@fzsbarr.cz
Martišová Jana
Průběžná třída
jana.martisova@fzsbarr.cz
Wollnerová-Uhrová Kateřina 1. A + část 3. C
katerina.wollnerova-uhrova@fzsbarr.cz
Opršalová Pavlína
2. E + část 3. A
pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz
Vondráková Sandra
2. D + část 3. E
sandra.vondrakova@fzsbarr.cz
Váchová Martina
1. E+ 3. E
martina.vachova@fzsbarr.cz
Veselá Miroslava  2. C + část 3. A
miroslava.vesela@fzsbarr.cz
Vosková Jitka  1. D + část 3. C jitka.voskova@fzsbarr.cz