Vychovatelky ŠD

Jana Martišová
vedoucí vychovatelka
  jana.martisova@fzsbarr.cz
Vychovatelky školní družiny
jméno e-mail
Tichá Alžběta, Bc.
alzbeta.ticha@fzsbarr.cz
Jungmanová Dana dana.jungmanova@fzsbarr.cz
Klučiarová Adéla
adela.kluciarova@fzsbarr.cz
Martišová Jana
jana.martisova@fzsbarr.cz
Wollnerová-Uhrová Kateřina katerina.wollnerova-uhrova@fzsbarr.cz
Opršalová Pavlína
pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz
Vondráková Sandra, Bc.
sandra.vondrakova@fzsbarr.cz
Váchová Martina
martina.vachova@fzsbarr.cz
Veselá Miroslava  miroslava.vesela@fzsbarr.cz
Vosková Jitka  jitka.voskova@fzsbarr.cz
Klusáček Petr
petr.klusacek@fzsbarr.cz