Masopust

Další z tematických výletů do oblíbené Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě. Děti se dozvěděly o masopustních tradicích a zvycích, ochutnaly koblížky a palačinky. Byla připravena i rukodělná dílna – vyráběly se masopustní škrabošky a tak na nás mohla naplno dýchnout pravá atmosféra dávných veselic.