Informace ŠD pro rok 2019/2020

Infomace pro rodiče ŠD 2019/20

Zápisní lístek ŠD

Seznam osob oprávněných vyzvedávat žáka ze ŠD

Souhlas zákoného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů

Žádost o čip pro elektronické vyzvedání dítěte ze ŠD

 

Výdej čipů ŠD (též příjem nových žádostí a vracení čipů ŠD) v ŠD za recepcí:

29. 8.                      13:00 – 17:00 hod

30. 8.                      13:00 – 17:00 hod
2. 9.                        10:00 – 15:00 hod

 

 

 

 

 

Čipy vracejí pouze ti rodiče, kteří je nebudou v příštím školním roce potřebovat.