Informace ŠD pro rok 2018/2019

Informace pro rodiče ŠD 2018 – 19

Zápisní lístek ŠD

Seznam osob oprávněných vyzvedávat žáka ze ŠD

Souhlas zákoného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů

Žádost o čip pro elektronické vyzvedání dítěte ze ŠD

 

Výdej čipů ŠD (též příjem nových žádostí a vracení čipů ŠD) vždy ve čtvrtek:

20.9. a 27.9.         16:00 – 17:00 hod

4.10.                        16:30 – 17:00 hod
11.10.                      16:30 – 17:00 hod
18.10.                      16:30 – 17:00 hod
25.10.                      16:30 – 17:00 hod

 

 

 

 

Čipy vracejí pouze ti rodiče, kteří je nebudou v příštím školním roce potřebovat.