VRÁCENÍ A VÝDEJ ČIPŮ

Vrácení čipů (ŠD za recepcí):

26. 6. 2020 ……. 12:00 – 15:30 hod
30. 6. 2020 ……. 10:30 – 11:30 hod

Čipy vracejí pouze ti rodiče, kteří je nebudou v příštím školním roce potřebovat.

 

Výdej nových čipů a vrácení (ŠD  za recepcí):
31. 8. …… 9:00 – 16:00 hod
1. 9. …….. 9:00 – 13:00 hod
2. 9. …….. 9:00 – 13:00 hod

 

 

Infomace pro rodiče ŠD 2019/20

Zápisní lístek ŠD

Seznam osob oprávněných vyzvedávat žáka ze ŠD

Souhlas zákoného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů

Žádost o čip pro elektronické vyzvedání dítěte ze ŠD