ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 18. 11. 2020 

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Bude probíhat podle rozvrhu hodin vydaného před uzavřením školy.
Ve středu 18. 11. 2020 bude z organizačních důvodů vyučování od 8:00 do 11:45 hodin.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vzdělávání.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci budou mít k dispozici dvě roušky na dopoledne (na výuku) a dvě roušky na odpoledne (do školní družiny)

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Školní družina bude mít devět oddělení (jedno oddělení pro přípravné třídy v Záhorského ulici a osm pro žáky 1. a 2. ročníků).
Provoz školní družiny bude pondělí až pátek od 11:45 do 17:30 hodin.

Ranní školní družina nebude.

 Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.