Kroužek matematiky 2. pololetí – začínáme 4. 3.!

Tento kroužek připravují studenti 4. ročníku Pedagogické fakulty UK pod vedením Mgr. Radky Havlíčkové, Ph.D., odborné asistentky Katedry matematiky. Určen je dětem 1.-6. ročníku, které mají zájem o matematiku a jsou připravené podílet se na tvorbě příjemné pracovní atmosféry ve skupině. Důležitým předpokladem docházky je její dobrovolnost. Kroužek je zaměřen na rozšiřování a prohlubování matematického poznání skrze tvořivé činnosti a řešení nestandardních úloh, neplní funkci doučování ani přípravy na víceletá gymnázia.

Kroužek probíhá každé pondělí od 14:15 do 15:15 v období od 4. března do 13. května, je zdarma. Kapacita kroužku je omezena (max. 12 žáků na jednu skupinu). V případě dotazů se obraťte na vedoucí kroužku: radka.havlickova@pedf.cuni.cz