Zápis dětí do prvních a přípravných tříd pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče,

zápis na naší škole proběhne ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2023 vždy od 14:00 do 18:00.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Děti narozené od 1.9.2017 do 31.12.2017 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením PPP.

Jak budete postupovat?

 • Žádost o přijetí do 1. třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ, vytisknete a podepíšete. V aplikaci si můžete též rezervovat termín zápisu! Žádost spolu s se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu.

 • Žádost o odklad školní docházky

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O ODKLAD, vytisknete, podepíšete a spolu s se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte vezmete s sebou k zápisu. K této žádosti je nutné přidat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu   si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, vytisknete, podepíšete a spolu s se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte vezmete s sebou k zápisu.

Přípravné třídy jsou určeny pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

 

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU.

TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ S VÁMI A VAŠIMI DĚTMI!

Pokud byste se zápisu nemohli osobně zúčastnit, máte možnost doručit požadované dokumenty od 12. 4. do 13. 4. 2023 následujícími způsoby:

 • do schránky recepce školy
 • do datové schránky školy: ik4nrv6
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: miroslava.illova@fzsbarr.cz
 • poštou

 

S dotazy k zápisu do 1. třídy se obracejte na Mgr. Miroslavu Illovou (miroslava.illova@fzsbarr.cz, tel. 724 328 341), s dotazy k odkladům a zápisu do přípravné třídy na Mgr. Růženu Kufrovou (ruzena.kufrova@fzsbarr.cz, tel. 721 136 974).

 

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

 • Rozhovor. Každý den si s dítětem povídejme o tom, co prožilo ve škole, co ho zaujalo nebo naopak – budeme tak cvičit jeho paměť a schopnost slovního vyjadřování, podněcovat myšlenkové pochody a prohlubovat vzájemnou důvěru.
 • Režim. Stanovme dětem pevný režim dne, hlavně čas na přípravu do školy, hru, spánek a hygienu.
 • Příprava. Každý den pomáhejme svému dítěti s přípravou na vyučování – upevní si tak pracovní návyky a později bude schopno pracovat samostatně. Pokud bude dítě unavené, je vhodné nechat ho nejprve odpočinout, vychutnat svačinku nebo pohrát. Nenechávejme je odpočívat před školní přípravou u počítače.
 • Klid. Připravme svým dětem klidné a tiché prostředí pro školní přípravu. Nepospíchejme na své dítě, ať nepodléhá nervozitě a rozladěnosti.
 • Pomůcky. Každý den kontrolujme aktovku a pomáhejme dítěti s přípravou školních pomůcek a penálu podle rozvrhu.
 • Samostatnost. Veďme děti k samostatnosti, ale postupně a pomalu.
 • Hygiena. Pokoušejme se v dítěti stále upevňovat i hygienické návyky – mytí rukou před i po jídle, používání příboru, udržování čistoty a pořádku na svém místě, také splachování a mytí rukou po použití WC.
 • Hry. Každý den si se svým dítětem aspoň chvilku vyprávějme nebo spolu čtěme či hrajme hry. Trpělivě odpovídejme na jeho otázky, pomůžeme mu hrou a nenásilnou formou rozvíjet jeho rozumové vnímání, soustředěnost a logiku.
 • Respekt. Pokusme se společně v dětech podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí, odvahu, smělost, zároveň i respekt k dospělým, naučme je kamarádskému a slušnému chování.
 • Pochvala. Každý den své dítě několikrát pochvalme a pohlaďme i za drobné úspěchy.