Rekonstrukce školní jídelny

Dne 8. 11. 2022 jsme obdrželi od odboru přípravy a realizace investic MČ Prahy 5 následující informaci.

Na akci „Rekonstrukce kuchyně vč. zázemí FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy“ byl uzavřen dodatek č.1, který mimo jiné řeší prodloužení termínu dokončení rekonstrukce kuchyně do 30. 11. 2022 (včetně předání kolaudačního souhlasu).

O termínu zahájení provozu stravovacího pavilonu (vaření obědů) budeme informovat prostřednictvím webových stránek a třídních učitelů.

Mgr. Milan Holub
ředitel školy