Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Vážení rodiče,

hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožňuje čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany.

Usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Postup pro podání žádosti:

Před podáním žádostí si pečlivě přečtěte všechny informace od MHMP zde.

  1. Vyplnit žádosti.
  2. Žádost doručit do školy.
    1. datovou schránkou ID: ik4nrv6
    2. poštou – doporučeně
  3. Žádost o opatření číslo 1 (stravné), č. 2 (školné), č. 3 (družina) pro školní rok 2022/2023 musí být doručena do 24. 10. 2022 (datová schránka). Datum podání 21. 10. 2022 (pošta).
  4. Žádost o opatření č. 4 (Fond solidarity) pro rok 2022 musí být doručena do 24. 10. 2022 (datová schránka). Datum podání 21. 10. 2022 (pošta).
  5. Zahájení čerpání pomoci bude od 1. dne měsíce následujícího po doručení žádosti. Nelze čerpat zpětně.
  6. Ředitel školy posoudí žádosti a vydá rozhodnutí.
Ke stažení: